UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ năm 2022

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ năm 2022

 •   12/04/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 24/12/2021 của Đảng ủy xã Triệu Trạch về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 27/1/2022 của Đảng ủy về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2022, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, sáng ngày 13/4/2021, UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện của người đứng đầu các ban ngành, Trạm y tế xã, các đơn vị thôn, Hợp tác xã và các trường học trên địa bàn.

UBND xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

UBND xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 •   22/07/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 22/7/2021, UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Triệu Trạch khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Triệu Trạch khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   01/07/2021 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Sáng 02/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Triệu Trạch khóa XII tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử xã Triệu Trạch tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử xã Triệu Trạch tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   10/06/2021 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Chiều 10/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự có ông Lê Đình Liêm – BTĐU, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; Ông Lê Văn Cang - Phó Bí thư Đảng ủy, Ban chỉ đạo bầu cử; Ông Lê Văn Mẫn – PBTĐU, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBBC xã; Ông Lê Công Phong – Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Chủ tịch UBBC xã cùng các thành viên Ban chỉ đạo, UBBC xã, thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã Triệu Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã Triệu Trạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   26/04/2021 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 26/4/2021, Hội Người cao tuổi xã Triệu Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng ủy xã Triệu Trạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy xã Triệu Trạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

 •   22/04/2021 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HU ngày 02/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 08/4/2021 của Đảng ủy xã Triệu Trạch, sáng ngày 23/4/2021, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   24/03/2021 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/3/2021, Hội đồng nhân dân xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội Đại biểu Hội LHPN xã Triệu Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Đại biểu Hội LHPN xã Triệu Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   16/03/2021 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Kế hoạch số 41-KH/BTV ngày 26/20/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Triệu Phong, Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 9/11/2020 của Đảng ủy xã Triệu Trạch về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, trong hai ngày 15 - 16/3/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Triệu Trạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 •   23/02/2021 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 22/12/2020 của Đảng ủy xã Triệu Trạch về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 27/1/2021 của Đảng ủy về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2021, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, sáng ngày 24/2/2021, UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và tổ chức ký cam kết thực hiện của người đứng đầu các ban ngành, Trạm y tế xã, các đơn vị thôn, Hợp tác xã và các trường học trên địa bàn.

Hội nghị cán bộ công chức xã Triệu Trạch năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị cán bộ công chức xã Triệu Trạch năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 •   26/01/2021 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Được sự đồng ý của Đảng ủy xã Triệu Trạch, ngày 27/1/2021, UBND và BCH Công đoàn cơ sở xã Triệu Trạch đã tổ chức Hội nghị CBCC xã Triệu Trạch năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị tất cả các đoàn viên công đoàn xã đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến trực tiếp đời sống, công tác của cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn xã.

Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 •   12/01/2021 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020 của Đảng bộ xã, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, sáng nay - ngày 12/1/2021 Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

Đảng ủy xã Triệu Trạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy xã Triệu Trạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 •   05/03/2020 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 10/2/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 28/2/2020 của Đảng ủy xã Triệu Trạch, sáng ngày 06/3/2020, Đảng ủy xã Triệu Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

 •   02/02/2020 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31/1/2020, Đảng ủy xã Triệu Trạch long trọng tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Hội nghị cán bộ công chức xã Triệu Trạch năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị cán bộ công chức xã Triệu Trạch năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 •   21/01/2020 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 1662
 •   Phản hồi: 0

Được sự đồng ý của Đảng ủy xã Triệu Trạch, ngày 20/1/2020, UBND và BCH Công đoàn cơ sở xã Triệu Trạch đã tổ chức Hội nghị CBCC xã Triệu Trạch năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị tất cả các đoàn viên công đoàn xã đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến trực tiếp đời sống, công tác của cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn xã.

Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 •   14/01/2020 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019 của Đảng bộ xã, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, chiều ngày 13/1/2020 Đảng bộ xã Triệu Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020.

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020

 •   31/10/2019 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 07/11/2017 của Đảng ủy xã Triệu Trạch về việc Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) “Về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”, sáng ngày 31/10/2019, UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây